1. Strona główna
  2. O nas
  3. Nasze usługi
  4. Wynajem pomieszczeń
  5. Dojazd do nas
  6. Kontakt

Wóz materiałowy GEBAR typ 4,0 t do transportu materiałów paletyzowanych i innych

Wóz materiałowy GEBAR typ 4,0 t przeznaczony jest do transportu materiałów paletyzowanych i innych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych o stopniu a, b lub c niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy ,,A lub ,,B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Budowa wozu:
1. Rama
2. Płyta podłogowa
3. Burty czołowe
4. Burty boczne
5. Zestawy kołowe
6. Sprzęgi uniwersalne
7. Amortyzatory zestawu kołowego
8. Amortyzatory sprzęgu

Dane techniczne:

Długość całkowitaL = 3 200 mm
SzerokośćB = 1.050 mm
Wysokość platformy ładunkowej od główki szynyHP = 575 mm
Wysokość /wysokość maksymalnaH = 1.075 /1.375 mm
Maksymalna wysokość wozu ze skrzynią akumulatorowąH1 = 1.080 mm
Szerokość torup = 600 - 900 mm
Rozstaw osilO = 1 000 mm
Średnica koła jezdnegodS = 350 mm
Wysokość sprzęganiah = 315 mm
Ładowność dopuszczalna wozuQdop = 40 kN
Obciążenie użytkowe sprzęgu hakowegoNU = 35 kN
Maksymalne obciążenie sprzęgu hakowegoNS = 70 kN
Maksymalna prędkość jazdyv = 5 m/s
Minimalny promień łuku toru jazdyR = 8 m
Masa własna wozumW = 1.220 kg
Emisja hałasu< 70 dB(A)

Zastosowane nowatorskie rozwiązania:
- wszystkie burty wozu 3 i 4 są otwierane, a burty boczne 4a, 4b, 4c, 4d, zarówno w pozycji zamkniętej jak i w pozycji otwartej, są rozsuwane w poziomie na boki,
- pod płytą podłogową wóz posiada zespolone rygle dolne do blokowania burt bocznych w pozycji wysuniętej lub wsuniętej,
- każda z burt bocznych posiada zabudowane na bocznych ściankach burt zespolone rygle górne blokujące te burty w pozycji zamkniętej (w pionie),
- słupki burt bocznych zawierają wysuwane w górę przedłużenia 24,
- pomiędzy płytą podłogową wozu, a krawędziami dolnymi burt bocznych, znajduje się wolna przestrzeń umożliwiająca umieszczanie belek trawersowych kolejki
  podwieszanej w otworach palet, znajdujących się na wozie, bez konieczności opuszczania burt bocznych,
- wszystkie burty posiadają ażurową (lekką) budowę.

Konstrukcja wozu umożliwia:
- bezpieczne, wygodne i bezkolizyjne ładowanie na wóz, transport wozem i wyładunek z wozu palet z towarami oraz innych materiałów, w tym materiałów długich,
- bezkolizyjny przeładunek materiałów z wozu na kolejki podwieszane przez opuszczone burty czołowe,
- wykonywanie wszystkich czynności przy wozie przez jedną osobę dzięki zespoleniu rygli dolnych podłogowych i rygli górnych burtowych oraz niskiej wadze burt
  związanej z ich ażurowym wykonaniem,
- bezkolizyjny przejazd wozu przez wszystkie urządzenia, znajdujące się na wyposażeniu technicznym szybów oraz w innych miejscach kopalń, tj. przejazd przez
  zapychaki, zapory, hamulce, obrotnice itp.

Przykładowe kombinacje ustawienia burt wozu:


do transportu materiałów na paletach - wszystkie burty zamknięte


do transportu materiałów długich(burty czołowe otwarte, wysunięte przedłużenia słupków burt bocznych)

do prezentacji:
burta boczna 4a wsunięta i zamocowana pionowo (zamknięta), burta boczna 4b wysunięta i zamocowana pionowo (zamknięta), burta boczna 4c wsuniętą i opuszczona pionowo na zewnątrz w dół (otwarta), burta boczna 4d wysunięta i opuszczona pionowo na zewnątrz w dół (otwarta), burty czołowe 3 otwarte.

Rozwiązanie chronione w Urzędzie Patentowym RP